විදුලි බල ප්‍රශ්නය විසඳන්න හමුදාව සීරුවෙන්..

September 16, 2017 | 8:19 pm    0   277

විදුලි බල ප්‍රශ්නය විසඳන්න හමුදාව සීරුවෙන්..

විදුලි බල වෘත්තීය සමිති විසින් සිදුකරනු ලැබු වැඩ වර්ජනය නිසාවෙන් දිවයිනේ කුමන ස්ථානයක හෝ විදුලිය ඇනහිටීමක් හො වෙනයම් ගැටලුවක් ඇතිවුවහොත් එයට මැදිහත්වීම සඳහා යුධ හමුදාව සීරුවෙන් තබා ඇති බව වාර්තා වේ. එනම් ඇතිවන කුමන තත්ත්වයක් වුවත් සමතයකට පත්කිරීම සඳහා හමුදාවේ 89 දෙනෙකු සුදානමින් තබා ඇති බව හමුදාව සඳහන් කරයි.

හමුදාපති ජනරල් මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ උපදෙස් පරිදි මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුකෙරේ..

එනම් ඇතිවන කුමන තත්ත්වයක් වුවත් සමතයකට පත්කිරීම සඳහා හමුදාවේ 89 දෙනෙකු සුදානමින් තබා ඇති බව හමුදාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: