විදුලි සේවකයන්ගේ වර්ජනය අවසන්

September 21, 2017 | 9:54 am    0   523

විදුලි සේවකයන්ගේ වර්ජනය අවසන්

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව මගින් දින 8ක් පුරා පැවතී විදුලි සේවක වැඩ වර්ජනය ඊයේ (20) රාත්‍රියේ අවසන් විය.

ඉංජිනේරුවන් හැර අනෙකුත් සියලුම සේවකයන්ට වැටුප් වැඩිවීමක් ලබාදීමට අදාලව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාලනාධිකාරිය සහ වෘත්තීය සමිති අතර ඇතිකරගත් ගිවිසුමකින් සහ කමකරු ඇමති ඩබ්,ජි,ජේ.සෙනෙවිරත්න සමඟ පැවතී දීර්ඝ සාකච්චාවකින් මෙලෙස වර්ජනය අවසන් කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබුණි.

ඉංජිනේරුවන් හැර තාක්ෂණික නිලධාරීන්ට 13%ක වැටුප් වැඩිවීමක් සහ තාක්ෂණික නොවන සේවකයන්ට 6%ක වැටුප් වැඩිවීමක් අදාල ගිවිසුම අනුව ලබාදීමට ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

තවද මේ වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම වැටුම් වැඩිවීම හිමිවේ. ඊට අදාල හිඟ මුදල් වාරික දෙකකින් ගෙවීමටද එකඟ වී ඇත.

විසේශයෙන්ම මෙම වර්ජනයට සහය දැක්වූ අනියම් ආදේශක, පරිවාස, පුහුණු හා අභ්‍යාසලාභී සේවක සේවිකාවන් සියලුදෙනා වෙත නිකුත් කර ඇති සේවය හැරගිය සේ සැලකෙන ලිපි ඉවත්කර ඔවුන්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත කිරීමටද මේ අනුව විදුලි බල මණ්ඩල පාලනාධිකාරියේ එකගතාවය පලවී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: