විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් විශ්‍රාම වැටුපක්

රැකියා සඳහා විදේශයන්ට ශ්‍රමිකයන් යැවීමේදී 2020 වසර වන විට පුහුණු ශ්‍රමිකයන් පමණක් යැවීමට කටයුතු කරන බවත් විදේශ ගත වීමට බලාපොරොත්තුවන්නන් NVQ Level 3 සහතිකය ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය පාඨමාලා සම්පාදන කරමින් පවතින බවත් විදේශ රැකියා ඇමතිනී තලතා අතුකෝරාළ මහත්මිය පැවසුවාය.

ඒ මහත්මිය මේ බව අනාවරණය කළේ රජයේ පුවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදීය.

එසේම විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් ඇති කිරීමට බලාපොරොත්තු වන විශ්‍රාම වැටුප පිළිබඳ පනත් කෙටුම්පත සම්පාදන වෙමින් පවතින බවත් ඉදිරියේදී එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළාය.

මේ සඳහා අරමුදලක් පිහිටුවීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර මේ සඳහා කුවේට් අරමුදලින් රුපියල් බිලියන 2ක් මේ සදහා යෙදවීමට නියමිතය.

මෙහිදී සේවකයා විසින් රුපියල් 50,000 ක දායකත්වයක් ලබා දිය යුතු අතර අවුරුදු 10 ක් එම අරමුදල තුළ රැදී සිටිය යුතුය. විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවිය හැක්කේ වයස අවු. 60 න් පසුවය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 8 =