විමලුත් රෝහලට

March 27, 2017 | 9:30 am    0   484

විමලුත් රෝහලට

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක, පා. ම. විමල් වීරවංශ බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට පසුගිය දිනක වැලිකඩ බන්ධනාගාර නිලධාරීහු කටයුතු කළහ.

මේ වන විට ඩින ගණනක් මුළුල්ලේ නිරාහාරව උපවාසයේ නිරතව සිටින මන්ත්‍රීවරයා බන්ධනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට බන්ධනාගාර බලධාරීන් මැදිහත් වී ඇත.

මන්ත්‍රීවරයා පසුගිය දින තුනේදීම දියර ආහාර පමණක් ගනිමින් උපවාසයේ නිරත වූයේ තමන්ට ඇප ලබා දෙන ලෙස බල කරමිනි.

මන්ත්‍රීවරයාගේ දරුවන්ද මේ හේතුවෙන් රෝගී වූ බව වාර්තා කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: