විරාගය අද මහජන පුස්ථකාලයේදී

May 4, 2017 | 8:00 am    0   451

විරාගය අද මහජන පුස්ථකාලයේදී

අද (04) පස්වරු  2.30ට මාර්ටින් වික්‍රමසිංහයන්ගේ  ‘විරාගය’ නවකතාව ඇසුරින් නිර්මිත ‘විරාගය’ සිනමා නිර්මාණයේ විශේෂ දර්ශනයක් සහ ඒ පිළිබඳ විචාර කතිකාවක් ජාතික පුස්තකාලයේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

සිංහල සිනමාවේ 667 වැනි චිත්‍රපටය ලෙස 1987 වර්ෂයේ දී තිරගත වූ ‘විරාගය’ තිස්ස අබේසේකරයන්ගේ අධ්‍යක්ෂණයක්. මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ භාරකාර මණ්ඩලය සහ ජාතික පුස්තකාල මිතුරෝ එක්ව මෙම විශේෂ සිනමා දර්ශනය සහ කතිකාව සංවිධානය කරනු ලබනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: