විරෝධතාවයක් නිසා ගාලු මුවදොර පිවිසුම වසා දැමේ

August 9, 2017 | 11:33 am    0   314

විරෝධතාවයක් නිසා ගාලු මුවදොර පිවිසුම වසා දැමේ

ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල පැවැත්වෙන විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ගාලු මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය ලෝටස් වටරවුම අසලින් වසා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

කිලිනොච්චි ඉරණතිව් දූපතේ ධිවර ජනතාව විසින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වයි. ඔවුන් විසින් මෙම විරෝධතාවය පවත්වනු ලබන්නේ රජය විසින් අත්පත්කරගෙන ඇති ඔවුන්ගේ ඉඩකඩම් යලි ලබාදෙන ලෙස රජයට බලකිරිමටය.

කොළඹ කොටුව අසලින් පාගමනකින් ආරම්භ කල මෙම විරෝධතාවය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසලට පැමිණ ජනාධිපතිවරයාට සන්දේශයක් ලබාදීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: