විවාහයෙන් රැකියාව අහිමි වූ පොලිසියේ 149 කට පොලිස් කොමිසම පිහිට වෙයි

May 5, 2017 | 1:00 pm    0   460

විවාහයෙන් රැකියාව අහිමි වූ පොලිසියේ 149 කට පොලිස් කොමිසම පිහිට වෙයි

ආධුනික පොලිස් සේවා කාලය තුළ විවාහවීම හේතුවෙන් රැකියාව අහිමි වූ 149 දෙනෙකු නැවත සේවයේ පිහිටුවීමට පොලිස් මූලස්ථානය අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකා පොලිස් සේවයට ආධුනික නිලධාරීන් ලෙස බදවාගන්නා නිලධාරීන්ට වසර 03 කාලයක් යන තෙක් විවාහ වීමට අවසර ලබා නොදෙන අතර එම කාලය තුළ විවාහ වීම හේතුවෙන් පත්වීම් අවලංගු කල පොලිස් නිලධාරීන් 149 දෙනෙකු නැවත සේවයේ පිහිටුවීමට පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අවසරය ලබාදී ඇත..

ඒ අනුව උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් තිදෙනෙකු , පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් 132කු කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් 13 දෙනෙකු සහ පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරෙකු යළි සේවයේ පිහිටුවීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: