වී වගාව දැන් මාෆියාවක්

May 17, 2017 | 10:00 am    0   566

වී වගාව දැන් මාෆියාවක්

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ නීති විරෝධී වී වගාව හේතුවෙන් වී වගාවෙන් යැපෙන ගොවීන් විශාල අපහසුතාවයට ලක්ව සිටින බවට ගොවිජන සේවා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ දිස්ත්‍රික් නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් එස්.සිවලිංගම් මහතා පවසයි.

දිස්ත්‍රික්කයේ යල කන්නයේදී අක්කර 4000ක නීති විරෝධී ලෙස වී වගා කරන බවට වාර්තා වේ.

උරුගාමම් උන්නිච්චෙයි වැනි විශාල වැව්වලින් හා කුඩා හා මධ්‍යම වැව් මගින් හා අම්පාරේ මෙම වී වගාව සිදු කරන බවට ඔහු පැවසීය.

මෙයට නීතිමය පියවර ගෙන ඇත්ද යන්න ඇසීමේදී මෙම නීති විරෝධී වගාවේ යෙදෙන ගොවීන් අක්කර පහක වගා කර ඇති අතර දෙපාර්තමේන්තුවට දන්වා අක්කර හතක වගා කර තිබීම හේතුවෙන් එය වැළැක්වීම අසීරු බව නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්වරයා පැවසීය.

යල කන්න වී වගාව සඳහා ජල හිඟයක් ඇති නමුත්, එය නියඟය හේතුවෙන් නොවන බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: