වෙනස්ම අත්දැකීමක් විඳගන්න-ඔබත් එන්න අද සවස ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයට

September 7, 2017 | 8:47 am    0   485

වෙනස්ම අත්දැකීමක් විඳගන්න-ඔබත් එන්න අද සවස ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයට

මෙරට විශ්ව විද්‍යාල ඉතිහාසයේ චිත්‍ර හා සැලසුම්කරණ විද්‍යාර්ථන්ගේ නිර්මාණයන්ගේ සුවිශේෂිත්වය විදහා දක්වන නිර්මාණයක රස විඳගැනීමට ඔබත් කැමති නම් එන්න අද (07) සවස 6.00  කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ අරුන්දතී රඟහල් ප්‍රරිශ්‍රයට..

එහිදී කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ 2012/2013 චිත්‍ර හා සැලසුම්කරණය පිළිබඳ විශේෂවේදී උපාධිය හදාරනු ලබන සිව්වන වසර විද්‍යාර්ථන්ගේ අවසන් වසර නිෂ්පාදනය ලෙස “Her Story” නමින් නිර්මාණය කර ඇති කෙටි චිත්‍රපටය නැරඹීමට ඔබටත් පුළුවනි.

මෙම කෙටි චිත්‍රපටය නිර්මාණය කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇත්තේ Stop Motion Animation තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයයි. ත්‍රිමාන සජීවිකරණ තාක්ෂණයේ එක් පැතිකඩක් වන මෙම ක්‍රමවේදය හරහා චලන රූපයක් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ නිශ්චල ඡායාරූපයෙන් උපයෝගී කර ගනිමිනි. එයට තත්ත්පරයට එක් චලනයක් නිරූපණය කිරීම සඳහා රූප රාමු 24ක් අවම වශයෙන් ලබාගෙන තිබේ.

මෙම ක්‍රමවේදය ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය කර ඇති Her Story කෙටි චිත්‍රපටය මෙරට විශ්ව විද්‍යාල ඉතිහාසයේ චිත්‍ර හා සැලසුම්කරණ විද්‍යාර්ථන්ගේ නිර්මාණයක් වීම සුවිශේෂත්වයකි. මෙහි සම්පූර්ණ පසුතල නිර්මාණයන් හා චරිතයන් නිර්මාණය කිරීම සිදු කර ඇත්තේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ අවසන් වසර චිත්‍ර හා සැලසුම්කරණ විෂය හදාරන සිසුන්ම වීමද සුවිශේෂී සිදුවීමකි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: