‘වෙනස ඉක්මවන වෙනස’ මැයි 17-18 තරංගනියේ දී…

May 14, 2017 | 11:00 am    0   156

‘වෙනස ඉක්මවන වෙනස’ මැයි 17-18 තරංගනියේ දී…

බූඩි කීර්තිසේන විසින් අධ්‍යක්ෂණය කරන ලද චිත‍්‍රපට ඇතුළත් සිනමා උළෙලක් ‘වෙනස ඉක්මවන වෙනස’ යන මැයෙන් මැයි මස 17-18 දෙදින තුළ ජාතික චිත‍්‍රපට සංස්ථාවේ තරංගනී සිනමා ශාලාවේදී පැවැත්වේ. 17 දා පෙ.ව 10.30ට සිහින දේශයෙන්, ප.ව 2.30ට මාතා සහ ප.ව 6.00ට මිල්ලෙ සොයා යන චිත‍්‍රපට තිරගත වන අතර 18 දා පිළිවෙළින් මාතා, මිල්ලෙ සොයා සහ සිහින දේශයෙන් තිරගත වනු ඇත. සෑම චිත‍්‍රපටයක්ම විශේෂ හඳුන්වාදීමක් සහිතව ප‍්‍රදර්ශනය කෙරෙන අතර 18 දා සවස බූඩිගේ සිනමාව පිළිබද විචාර සංවාදයක්ද පැවැත්වේ. ඇතුල්වීම නොමිලේ. ආසන පැමිණෙන පිළිවෙළටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: