වෛද්‍යවරු පැය 4ක් වර්ජනය කරයි

February 3, 2017 | 8:21 am    0   571

වෛද්‍යවරු පැය 4ක් වර්ජනය කරයි

මේ අතර මෙම සිද්ධියට විරෝධය පළ කරමින් අද උදෑසන 8.00 සිට මධ්‍යහ්න 12 දක්වා පැය හතරක් සේවයෙන් ඉවත්ව වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

SAITM ආයතනය නීතිගතකිරීමට විරුද්ධව වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන් විසින් පවත්වන ලද උද්ඝෝෂණයට පහරදීම සහ සිසුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධව තීරණ ගැනීම සඳහා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ හදිසි රැස්වීමක් ඊයේ රාත්‍රී රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගම් මූලස්ථානයේ දී පැවැත්විණි.

විරුද්ධ මත ප්‍රකාශ කිරීම සහ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මුලික ලක්ෂණයක් බව පෙන්වාදෙන රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අහිංසක නිරායුධ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් පිරිසකගේ උද්ඝෝෂණයට පහරදෙනවා වෙනුවට කළයුතුව තිබුණේ ඔවුන්ගේ ගැටලුව විමසා එයට පිළිතුරු සැපයීම බව එම සංගමය නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ දැක්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: