ශෂීගේ අයිඩී එකයි, පාස්පෝට් එකයි නැති වෙලා

May 26, 2017 | 10:00 am    0   145

ශෂීගේ අයිඩී එකයි, පාස්පෝට් එකයි නැති වෙලා

පා. ම. විමල් වීරවංශගේ බිරිඳ ශෂී වීරවංශගේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය හා ජාතික හැඳුනුම්පත අස්ථානගත වී ඇති බව වාර්තා වේ.

උපන්දිනය සම්බන්ධයෙන් වන නීතිමය පරසපරතාවක් හේතුවෙන් අධිකරණයට මන්ත්‍රී බිරිඳ විසින් ලබා දෙන ලද ඒවා අස්තානගත වී ඇති බැව අනාවරණ වූයේ ඊයේ(25) මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: