ශෂීගේ අයිඩී එකයි, පාස්පෝට් එකයි නැති වෙලා

පා. ම. විමල් වීරවංශගේ බිරිඳ ශෂී වීරවංශගේ විදෙස් ගමන් බලපත්‍රය හා ජාතික හැඳුනුම්පත අස්ථානගත වී ඇති බව වාර්තා වේ.

උපන්දිනය සම්බන්ධයෙන් වන නීතිමය පරසපරතාවක් හේතුවෙන් අධිකරණයට මන්ත්‍රී බිරිඳ විසින් ලබා දෙන ලද ඒවා අස්තානගත වී ඇති බැව අනාවරණ වූයේ ඊයේ(25) මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේදී ය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − five =