ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවෙන් ආණ්ඩුව 20 හකුලා ගනී..

September 19, 2017 | 1:44 pm    0   1070

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවෙන් ආණ්ඩුව 20 හකුලා ගනී..

20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පත ජනමත විචාරණයකින් තොරව සම්මත කළ නොහැකි බව පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් තීරණය කර ඇති බව කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතා අද (19) පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දී ඇත.

ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ වගන්ති කිහිපයක් ව්‍යවස්ථාවට අනුකූල නොවන බැවින් එය පාර්ලිමේන්තුවේ 3 න් 2 ක බහුතරයකින් සහ ජනමත විචාරණයකින් සම්මත විය යුතු බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දැනුම් දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: