සංහිඳියාවට තරුණ ප්‍රවේශයක් “යාළු – තෝලන්”

ඇපල් පුවත්පත විසින් ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂ ව්‍යාපෘතියක් වන “යාළු තෝලන්” වැඩසටහනේ සමාරම්බක වැඩසටහන පලාලි ප්‍රධාන ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථානයේදී, යාපනය ආරක්ෂක සේනා ආඥාපති මේජර් ජෙනරාල් මහේෂ් සේනානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය 21 වන දින පැවැත්වුනා. ඒ සඳහා සම්පත් දායකත්වය යං කණ්ඩායම විසින් ලබා දෙන ලදී.

එමෙන්ම යුද්ධයෙන් දෑස් අහිමිවූ මෝස්‌තර නිර්මාණ ශිල්පිනියක් වන ආශ්චර්යා පීරිස් මෙයට සහභාගී වීමද සුවිශේෂී කාරණයක් විය.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × five =