සත්තු මරන්න කලින්, දෙපාරක් හිතන්න පොළඹවන විශ්මිත නිර්මාණ

April 18, 2017 | 9:00 am    0   150

සත්තු මරන්න කලින්, දෙපාරක් හිතන්න පොළඹවන විශ්මිත නිර්මාණ

සත්ත්ව සම්වලින් කළ නිෂ්පාදන ගැන බොහෝ දෙනෙකුගේ හිත්වල තියෙන්නේ ලොකු උනන්දුවක්. සල්ලි තියෙනවා කියල පෙන්වන්න හුඟක් අය මේ නිෂ්පාදන පාවිච්චි කිරීම දකින්නට පුළුවන්.

හැබැයි, මේ සම් භාණ්ඩ නිපදවන්න ඒ සම් අයිති සතුන්ගේ ජිවිත උදුරා ගන්නා බව බොහෝ දෙනෙක් අමතක කරන කාරණයක්. මේ ගැන ලෝකය දැනුවත් කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය නිසාම චීන ගෘහ අලංකරණ ශිල්පියෙක් හරි අපූරු වැඩක් කරලා.

කපා දැමුණු සතෙකුගේ මෙන් ලේ බේරෙන, අභ්‍යන්තර අවයව පෙනෙන්නට තියෙන මේ නිර්මාණ දැක්කම හිත තිගැස්සෙනවා. පහුගිය අවුරුද්දේ මේ වගේම නිර්මාණ පෙළකින් හිත් තිගස්සවන්න තවත් සමාගමක් කටයුතු කර තිබූ බවත් වාර්තා වෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: