‘සමහන්’ දැන්වීම් ආහාර පනත උල්ලංඝණය කරලා!

May 25, 2017 | 11:00 am    0   466

‘සමහන්’ දැන්වීම් ආහාර පනත උල්ලංඝණය කරලා!

සමහන් නමින් සෙම්ප්‍රතිෂ්‍යාව වැනි රෝග සඳහා භාවිතයට ගන්නා පානය ප්‍රචාරණයට නිර්මාණය කරනු ලැබ ඇති වෙළඳ දැන්වීම් කෙරෙන් ආහාර පනතට යටත් නොවන පරිදි කටයුතු කර ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සඳහා වූ ජාතික ව්‍යාපාරය චෝදනා කරයි.

එම ව්‍යාපාරයේ කැඳවුම්කරු රංජිත් විතානගේ මේ සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරලාවරයා වෙත ලිපියක් යොමු කර ඇති අතර එම

ලිපිය පහතින්,

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: