සමාධිය

April 25, 2017 | 3:00 pm    0   358

සමාධිය

 

අනුරාධපුරේ වන්දනාවේ යන ඕනෑම අයෙකු නොවරදවා නැරඹිය යුතු ස්ථානයකි සමාධි බුද්ධ ප්‍රථිමාව.අභයගිරියට ආසන්නව පිහිටා ඇති මෙය අඩි 7 ක් ද අගල් 3 ක් උසැති බුදුන් වහන්සේගේ සමාධි ගුණය දැක්වෙන ප්‍රථිමාවකි.

ඇත්තෙන්ම මෙය එක් තනි ප්‍රථිමාවක් නොවේ. මෙවැනි ප්‍රථිමා 4ක් මැදි වූ බෝධින් වහන්සේ නමක්ද සහිත වූ බෝධිඝරයක දැනට ඉතිරිවී ඇති එකම පිළිමයයි.මෙහි යන ඕනෑම කෙනෙක්ට ඉතිරිවූ බිඳීගිය තවත් එක් ප්‍රථිමාවක් මෙයට පසුපසින් දැකගත හැක (පින්තූර අංක 02) මෙවැනි පිළිම 4 ක් තිබූ මෙහි බෝධීන් වහන්සේ වැඩ සිටි විශාල හතරැස් වලද මෙම ප්‍රථිමාවට පසුපසින් දක්නට ලැබේ.අභයගිරියට අදාලව මෙවැනි බෝධිඝර 4 ක් තිබී ඇති අතර අනෙක්වා විනාශවී ඇති බවත් ඒවා පිහිටා තිබූ ස්ථාන හඳුනාගැනීමටත් නොහැකි වී ඇත.

මෙම ප්‍රථිමාව දකුණු පසින් බැලූවිට ප්‍රථිමාවේ මුව සතුටු මුවක් ද වම් පසින් බැලූ විට දුක් මුවක්ද දැකිය හැකි බව මතයයි.මුල් කාලයේ මෙම පිළිමවල දෙනෙත් මැණික් හෝ දියමන්ති ඔබ්බවා තිබී ඇත.

හසිත හේරත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: