සයිටම් නිසා අදත් වර්ජනයක්

අද (03) දිනයේ බස්නාහිර පලාතට අයත් සියලුම රජයේ රෝහල් උදෑසන 8.00 සිට 12 දක්වා වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරී සංගමය පියවර ගෙන තිබෙනවා. එමෙන්ම බස්නාහිර පළාතේ සියලු රජයේ රෝහල්වල අතවශ්‍ය සේවාවන් පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන් තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙය සිදුකිරීමට හේතුව වශයෙන් ඔවුන් දක්වන්නේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ ගැටලුවයි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)
Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 − 8 =