සයිටම් මුල් කරගනිමින් මැයි 3ත්5 ත් අතර මහ වර්ජණයක්

April 29, 2017 | 10:00 am    0   416

සයිටම් මුල් කරගනිමින් මැයි 3ත්5 ත් අතර මහ වර්ජණයක්

සයිටම් ආයතනයට එරෙහිව එක් දින දීපව්‍යාප්ත වැඩවර්ජනයක් කැදවන බවත්, එය එළැඹෙන මැයි මස 3 වන දිනත් 5 වන දිනත් අතරතුර පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කරමින් පවතින බවත් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.
ගුරු සංගම්, සෛෟඛ්‍ය ⁣කේෂ්ත්‍රයේ වෘත්තීය් සමිති සහ ප්‍රවාහන කේෂ්ත්‍රයේ වෘත්තීය සමිති ද හවුල් කරමින් මෙම වර්ජනය සංවිධනය කරණු ලබන බවද වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: