සයිටම් රෝහල රජයට පවරාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

June 27, 2017 | 4:06 pm    0   124

සයිටම් රෝහල රජයට පවරාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

මාලඹේ සයිටම් පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට අනුබද්ධ නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල රජයට පවරාගැනීමට කැබිනට මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී ඇත.

අද (27) පැවති ඇමති මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම තීරණයට අනුමැතිය හිමිවී ඇති බව සඳහන් වේ.

කලක සිට සමාජයේ ඔඩු දුවමින් තිබෙන සයිටම් ගැටලුවට පිළියම් ලෙස රජය විසින් මෙම රෝහල පවරාගන්නා බව මිට පෙර ප්‍රකාශ කෙරිණි. ඒ අනුව ඉදිරිපත් යෝජනාවට මෙලෙස ඇමති මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: