සරසවි කුරුටු ගී

April 18, 2017 | 2:00 pm    0   370

සරසවි කුරුටු ගී

කුරුටු ගෑම යනු යම්කිසි අරමුණක් ඇතිව හෝ නැතිව තමා අතට පත්වූ දෙයකින් ඉරි ඇඳීම වැනි ක්‍රියාවකි. කුරුටු ගීත පිළිබඳව ඇසූ පමණින් අපට සිහිවනුයේ සීගිරි ගුරුටු ගීතයි. නමුත් සරසවි විද්‍යාර්ථයින් ද කුරුටු ගී කුකවියන් බව අප දන්නා ප්‍රසිද්ධ රහසයි.
සරසවි කුකවියන් නවකවදය පිළිබඳ නිදහසේ කුරුටු ගෑ කුරුටු ගී පහත දැක්වේ. මෙම කුරුටු ගී 80 දශකයේ පමණ රචනා වී ඇතැයි සැළකේ.

ගමේ හොල්මං
නුදුටු මේ මං
මෙහේ හොල්මං
දැකල හොල්මං

මෙය සිව්පද ආරකින් රචනා වී ඇති අතරම එළිසමයන් අනුප්‍රාසාත්මක බවත් කැටි වී ඇත. මෙහිදී සරසවි නවක වදය ඉතා අප්‍රසන්න දෙයක් බව කුරුටු ගී කරුවා පෙන්වා දෙයි.

මා බාලේ සිට අකුරට ලොබ බැන්දා
කැම්පස් ආවේ දෙටු උතුමන් ඒ හින්දා
මෙතැනට එන්න රැග අතරක් නැත වින්දා
මෙතැනට තව රැගත් මොකටද මන්දා

මෙහිදී සරසවි නවක වදය පමණක්ම විෂය වී නැත. මෙයින් ශ්‍රී ලාංකීය අධ්‍යාපනයේ යථාර්ථයද මැනවින් නිරූපණය වේ.

මා වැනි ප්‍රේෂලාලා
තෙල දී ළඟට කැන්දා
මුරුංගා අත්තේ තියා
කඩේ යමි උන් දැන් කොයින්දා

මෙය වැදගත් වන්නේ සරසවි සිසුන් භාවිත කරනු ලබන ළප භාෂාවන්ගෙන් රචිත වූ බැවිනි.
සරසවි කුරුටු ගී ප්‍රබල ප්‍රකාශන මාධ්‍යයක් වන අතර එමඟින් සරසවි සිසුන්ගේ අපේක්ෂා, ආකල්ප මැනවින් හඳුනාගත හැකිය.
බුද්ධික කල්හාර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: