සහෝදරත්වයේ පියසටහනට ඔබටත් එක්විය හැකියි

January 24, 2017 | 11:26 am    0   394

සහෝදරත්වයේ පියසටහනට ඔබටත් එක්විය හැකියි

“සහෝදරත්වයේ පියසටහන් සේදී නොයනු පිණිස“ යනුවෙන් නම්කර ඇති ගාල්ල කරාපිටිය රෝහලේ පිළිකා ප්‍රතිකාර අංශය වෙත උදෑසන දානය පිළිගැන්වීමේ මානුෂීය මෙහෙවර 2017 පෙබරවාරි 25 වැනි දා එම රෝහලේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.

රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමණාකරණ හා මූල්‍ය පීඨයේ 2009 සහෝදරත්වය විසින් මෙය සංවිධානය කරනු ලබයි.

දැනට එම රෝහලේ පිළිකා ප්‍රතිකාර අංශයේ නේවාසික රෝගීන් 280ක් ප‍්‍රතිකාර ලබන අතර ඉන් 100 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කුඩා දරුවන් වේ.

මෙම වැඩසටහන සඳහා අහාර ද්‍රව්‍ය, පළතුරු වර්ග සහ දරුවන් සඳහා සෙල්ලම් බඩු වැනි දෑ මෙන්ම මුදලින් උපකාර කිරීම සඳහා කැමති ඔබට දුරකතන අංක 077-9011094/0718819045 හරහා එම ශිෂ්‍ය කණ්ඩායමේ සහෝදරයින් සම්බන්ධ කර ගනිමින් මෙම මහඟු කර්තව්‍යයට දායක විය හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: