ස්වයං රැකියා ලාභීන්ට උපකරණ කට්ටල

November 30, 2016 | 12:09 pm    0   1193

ස්වයං රැකියා ලාභීන්ට උපකරණ කට්ටල

සබරගමුව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය මගින් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ස්වයං රැකියා ලාභින්ට උපකරණ ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

මේ යටතේ මෙහි ප්‍රථම කණ්ඩායමට ස්වයං රැකියා උපකරණ කට්ටල බෙදා දීම රුවන්වැල්ල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේදී පසුගිය දා පැවැත්විණි.

රුවන්වැල්ල කොට්ඨාසයේ ප්‍රතිලාභින් 60 කට පමණ මෙහි දී උපකරණ කට්ටල ලබා දීම සිදු කෙරුණ අතර මේ යටතේ සෙවණ දැල් , අලෙවි කුඩ, මේස ,මල් පෝච්චි , උදලු , මුල්ලු ආදිය මේ යටතේ ලබා දී ඇත. එමෙන්ම පොලිතීන් ,ස්ප්‍රේ යන්ත්‍ර ආදිය ද මේ යටතේ ප්‍රතිලාභීන්ට හිමි වූ අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය අතර වේ.

සබරගමුව පළාත් කෘෂිකර්ම, පශු වෛද්‍ය හා සත්ව පාලන අමාත්‍ය ශ්‍රී ලාල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම වැඩසටහන පැවැත්විණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: