සැත්කම් වලින් පසු මියගිය හෘද රෝගීන් පිලිබඳ පර්යේෂණ වාර්තාව අද(01)

December 1, 2016 | 1:40 pm    0   687

සැත්කම් වලින් පසු මියගිය හෘද රෝගීන් පිලිබඳ පර්යේෂණ වාර්තාව අද(01)

පසුගිය (28) වනදා ජාතික රෝහලේ හදවත් සැත්කම් වලට භාජනය කෙරුණු රෝගීන් 06 දෙනෙකුගෙන් 04 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වීම නිසා ඒ පිළිබඳව පර්යේෂණයක් පැවැත්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය විසින් ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවක් පත්කර ඇත. එම වාර්තාව අද(01) දින තුලදී ලබාදීමට නියෝග කර ඇත.

වෛද්‍ය  ලක්ෂ්මි සී. සෝමතුංග (නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය සේවා 01)
ජේ.එචි.එම්.කේ.කේ.බී. කමල් ජයසිංහ (සායනාගාර සේවා)
රෝහන ද සිල්වා (ඡ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම් (හදිසි වැටලීම්) )
යන නිලධාරීන් එම කමිටුවට අයත් වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: