සැමන් ගන්නේ බලාගෙනයි

December 29, 2016 | 11:10 am    0   964

සැමන් ගන්නේ බලාගෙනයි

සැමන් වර්ග මිලදී ගැනීමේදී එහි ලේබලය සහ තුන් එකෙහි නිමාව සහ මතුපිට පෙනුම ගැන විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වන්නැයි පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මෙයට හේතුව ලෙස එම අධිකාරිය පවසන්නේ තැලුණු සැමන් ටින් වලට අලුත් ලේබල් අලවා අලෙවි කිරීමේ කූට ජාවාරමක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බවත් එක ජාවාරමට සම්බන්ද කිහිප දෙනෙකු වැටලීමට එහි නිලධාරීන් සමත්වී තිබෙන බවත්ය.

මේ ආකාරයට සැමන් ටින් අලෙවි කරන්නන් හෝ සකස් කරන්නන් පිලිබඳ තොරතුරු දන්නේ නම් ඒ පිළිබඳව පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය දැනුවත් කරන්නැයි ඔවුන් ඉල්ලා සිටින අතරම මේ ආකාරයට සැමන් ටින් විකිණීමට පැමිණෙන වෙළඳ නියෝජිතයන් පිලිබඳ විශේෂ අවධානයකින් සිටින ලෙසද ඔවුන් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: