සැමියන් පීඩා කරනවා නම් ලී පිත්තෙන් පහර දෙන්න

May 3, 2017 | 3:30 pm    0   312

සැමියන් පීඩා කරනවා නම් ලී පිත්තෙන් පහර දෙන්න

ස්වාමිපුරුෂයන් පීඩාකාරී ලෙස හැසිරෙන්නේ නම් අවියක් වශයෙන් ලීයෙන් සෑදු පිති භාවිතා කරන ලෙස මනාලියන්ට දන්වමින් ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත ආණ්ඩුවක් විසින් සංවිධානය කරන ලද සමූහ විවාහ මංගල උත්සවයක දී ලී පිති බෙදා දී තිබේ.

අනාගත සැමියන් පීඩාකාරී ලෙස හැසිරෙන්නේ නම් ඔවුන්ට පහර දීම සඳහා මනාලියන් 700 දෙනකු අතරේ මෙම පිති ලබා දී ඇත. සෙන්ටි මීටර් 40ක පමණ දිගින් යුත් මෙම පිතිවල ‘බේබද්දන්ට එරෙහිව භාවිතයට ගැනීම සඳහා’, ‘පොලිසිය මැදිහත් වන්නේ නැහැ’ වැනි වැකි එහි සටහන් කර ඇති බව සඳහන් ය.

ගම්බද ප්‍රදේශවල වැඩි වශයෙන් දක්නට ඇති ගෘහස්ත හිංසනය ඉස්මතු කිරීමේ අරමුණින් එවැනි ක්‍රියාමාර්ගයක් ගත් බව එම පිති බෙදා දෙමින් මාධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ මහ ඇමති ගෝපාල් භාර්ගවා ප්‍රකාශ කළේය.

එහිදී ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේ පිති භාවිතයට ගැනීමට පෙර ස්වාමිපුරුෂයන් සමග සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් විසඳුම් සෙවීමට උත්සාහ ගන්නා ලෙසත් ඊට ඇහුම්කන් නොදෙන්නේ නම් ඉතිරිය පිත්තට භාර කරන ලෙසත් ය. මෙම පිති සාමාන්‍යයෙන් රෙදි සේදීම සඳහා ඉන්දියාවේ භාවිතා කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: