සෑම තත්පර 7ට වරක්ම ළමා විවාහයක්

October 11, 2016 | 3:33 pm    0   1215

සෑම තත්පර 7ට වරක්ම ළමා විවාහයක්

Save the Children සංවිධානයේ නව වාර්තාවන්ට අනුව හැම තත්පර 7කට සැරයක්ම වයස අවුරුදු 15ට අඩු ගැහැණු දරුවන්ගේ විවාහයන් සිදුවෙන බවට සොයාගෙන තිබෙනවා.

ඉන්දියාව, ඇෆ්ගිස්ථානය, සෝමාලියාව සහ යේමනය වැනි රටවල වයස අවුරුදු 10ට අඩු කුඩා ගැහැණු දරුවන් බලහත්කාරයෙන් වයසින් වැඩි පිරිමින් සමග විවාහ කරදෙන බව සඳහන් වෙනවා.
එම සංවිධානය පවසන්නේ මෙය කුඩා වයසේ පසුවන ගැහැණු දැරිවියන්ගේ ජීවිතයේ සියලු පැතිකඩවල් ඉතා ඉක්මනින් විනාශ කරදෙන්නට හේතු වන බවයි.

විවාහ දිනය කියන්නේ කාන්තාවක්ගේ ජීවිතයේ වැදගත් අවස්ථාවක් වගේම තීරණාත්මක අවස්ථාවක්. නමුත් කුඩා දරුවන් මෙවැනි තත්ත්වයකට කුඩා වයසේදීම මුහුණ දීමට සිදුවීම අතිශය ඛේදවාචකයක්. අද ලෝකයේ ගැහැණු ළමයින්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනය (International Day of the Girl Child) සමරනු ලබනවා. නමුත් ලෝකයේ මෙවැනි ඛේදවාචකයන්ට මුහුණ දෙන දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දිනෙන් දින ඉහළ යමින් තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල් කාර්යංශය සඳහන් කරන්නේ අද වන විට කුඩා වයසේදී විවාහ වන ගැහැණු දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දැනට මිලියන 700 ක් පමණ වන බවත් 2030 වසර පමණ වන විට මෙය මිලියන 950 ක් දක්වා වැඩි විය හැකි බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: