සිරකරුවන් අද සාමාන්‍යපෙළ ලියති

December 16, 2016 | 9:59 am    0   823

සිරකරුවන් අද සාමාන්‍යපෙළ ලියති

අද පැවැත්වෙන අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රය සඳහා බන්ධනාගාර ගතව සිටින සිරකරුවන් 35 දෙනෙකු ඉදිරිපත් වී ඇත. ඒ අතර මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ සිරකරුවන් තිදෙනෙක්ද සිටියි.

මේ පිළිබඳව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ
බන්ධනාගාරයේ සිටින ඉංග්‍රීසි දැනුම ඇති සිරකරුවන් ගෙන් අනෙක් සිරකරුවන්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව සම්බන්දව දැනුම ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇති බවත්, ඒ සඳහා සහබාගීවී දැනුම ප්‍රගුණ කල සිරකරුවන් අද අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා ඉදිරිපත් වන බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: