සීගිරිය බලන්න ටිකට් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්

February 10, 2017 | 1:43 pm    0   1001

සීගිරිය බලන්න ටිකට් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්

සීගිරිය නැරඹීම සඳහා ප්‍රවේශ පත්‍ර අලෙවි කිරීම අන්තර්ජලය හරහා සිදුකිරීමට රජයේ අවධානය යොමුව තිබේ. සීගිරිය නැරඹීමට පැමිණෙන සංචාරකයන්ට ඇතිවන අපහසුතා සහ තදබදය වළක්වාලීමේ අරමුණින් අන්තර්ජාලයෙන් ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කර ගැනීමට මෙසේ අවස්ථාව ලැබී තිබේ.

සීගිරියේ ස්ථාපිත කර ඇති සංචාරක ප්‍රවේශ පත්‍ර නිකුත් කිරීම් මධ්‍යස්ථානයේදී මෙම පහසුකම් එළැඹෙන 11 දා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹීමට නියමිතය.

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඇණවුම් කරන ප්‍රවේශ පත්‍ර මාස තුනක කාලයක් සඳහා වලංගු වෙයි.මේ අතර වසර 2,700 ක් පැරණි සංරක්ෂණය කරන ලද ඉබ්බන්කටුව මෙගලිතික සුසාන භූමියද එදින විවෘත කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: