සුද්දන්ගේ සිම්කාඩ් පාතාලය අතේ

February 24, 2017 | 10:41 am    0   801

සුද්දන්ගේ සිම්කාඩ් පාතාලය අතේ

දකුණේ පාතාලය විසින් සිදුකරන ඝාතන ඇතුළු නොයෙකුත් අපරාධ සඳහා යොදාගෙන ඇති දුරකථන සිම්පත් විදේශිකයන්ගේ නමට මිලදී ගෙන ඇති බව බුද්ධි අංශ පරික්ෂණයේදි හෙළි වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

සංචාරය සඳහා පැමිණෙන විදේශිකයන්ගේ නමට නවාතැන් ගන්නා හෝටල් වලින් සිම්පත් මිලදීගෙන ලබාදී ඇති අතර ඔවුන් නැවත විදෙස් ගතවනවිට එම සිම්පත් හිමිකරුවන් විසින් ලබාගන්නා බව අනාවරණය වී තිබේ.

එසේ ලබාගන්නා සිම්පත් දකුණේ පාතාලයේ පුද්ගලයන් සඳහා වැඩි මිලකට අලෙවිකර තිබිණි.

එසේ මිලදීගත් සිම්පත් ඝාතන මෙහෙයවීමටත්, හෙරොයින් සහ කංසා ජාවාරමටත් භාවිතා කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: