සුන්දර මුහුදු වෙරළ වනසන අසුන්දර රටවැසියෝ – ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්ගේ ට්වීටර් සටහන

March 2, 2017 | 1:23 am    0   540

සුන්දර මුහුදු වෙරළ වනසන අසුන්දර රටවැසියෝ – ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස්ගේ ට්වීටර් සටහන

ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් ජේම්ස් ඩොරිස් මහතා පසුගියදා තම ට්වීටර් ගිණුමේ තැබූ සටහනක් පහත දැක්වෙනවා… එම සටහනේ සඳහන් වුනේ සුන්දර මුහුදු වෙරළට කුණු දමන අසුන්දර රටවැසියෝ පිළිබඳවයි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: