සුනාමි හෙට එනවද ? නැත්ද ? මෙන්න ඇත්ත…

June 7, 2017 | 3:40 pm    0   3167

සුනාමි හෙට එනවද ? නැත්ද ? මෙන්න ඇත්ත…

By Editor

පොසොන් පුර පසළොස්වක පොහෝ දින (08) ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අනතුරක් ඇතිවන බවට විවිධ කටකතා හා ප්‍රචාරයන් රැසක් මේ වන විට යම් යම් පුද්ගලයින් විසින් සිදු කර ඇති බවත්, ඒවායේ කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බවත් දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත්කරමින් කියා සිටි.

විවිධ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි වල මේ පිළිබඳව සදහන් වී ඇති බවත්, එනමුත් එවන් සුනාමි අනතුරක් පිළිබඳව සිය දෙපාර්තමේන්තුව කිසිඳු නිවේදනයක් මේ දක්වා නිකුත් කර නොමැති බවත් සඳහන් කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: