සුපිරි වාහනයක් වුනත් ලංකාවේ අවසර නැති හින්දා මාතරදී මාට්ටු වෙයි

December 21, 2016 | 1:21 pm    0   976

සුපිරි වාහනයක් වුනත් ලංකාවේ අවසර නැති හින්දා මාතරදී මාට්ටු වෙයි

ඇමරිකාවේ නිෂ්පාදිත වම පසින් ධාවනය කරන හමර් රථයක් කෝටිපති ව්‍යාපාරික පුතෙකු විසින් පදවාගෙන යාමේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. එම අවස්තාවේදී එම රථය ලිපාපදිංචි කර නොමැති බව හෙළි වී තිබෙනවා. පසුව රියදුරු විසින් එම රථය භාවිතා කිරීමට නිකුත් කළ තාවකාලික රක්ෂණ සහතික පතක් හා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් නිකුත්කළ අවසර පත්‍රයක් පොලීසියට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් ඉදිරි මාස තුන ඇතුලත අදාළ රථය ඇමරිකාවට යවන බවත් කෝටිපති ව්‍යාපාරිකයාගේ පුතු පවසා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: