සුරූපී බොලිවුඩ් නිලියක් අභිරහස් ලෙස මිය ගිහින්

June 19, 2017 | 12:44 pm    0   293

සුරූපී බොලිවුඩ් නිලියක් අභිරහස් ලෙස මිය ගිහින්

අභිරහස් මරණයක් බවට පත්ව ඇති ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නිළි කිත්‍රිකා චෞද්‍රිගේ මළසිරුර අයගේ නිවසින් හමුවී ඇත.

ඇයගේ නිවාස දැඩි දුර්ඝන්ධයක් හැමීම නිසා අසල්වාසීන් මේ පිළිබඳව පොලිසියට් පැමිණිලි කර ඇති අතර, අයගේ නිවාස පරික්ෂා කිරීමේදී දැඩි ලෙස නරක්වී තිබු අයගේ මල සිරුර හමුවී ඇත.

ඉන්දියානු පොලිසිය මෙය ඝාතනයක් ලෙස අතර, මේ පිලිබඳ තවදුරටත් පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: