සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ගොඩනැගිල්ලක් සරසවි සිසුන් අත්පත් කරගනී

June 21, 2017 | 4:35 pm    0   187

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ගොඩනැගිල්ලක් සරසවි සිසුන් අත්පත් කරගනී

අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය සහ වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ක්‍රියාකාරී කමිටුව සංවිධානය කල සයිටම් විරෝධී පාගමන මේ වන විට කොළඹට පැමිණ අවසන්ය.

එම සිසුන් මේ වනවිට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ සුවසිරිපාය ගොඩනැගිල්ලට  ඇතුළු වී ඇති අතර ඔවුන් විසින් සුවසිරිපාය ගොඩනැගිල්ලේ මහල් හතරම  අත්පත් කරගෙන අවසන් බවද  වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: