හදිසියේම ඒකාබද්ධයේ නමත් වෙනස් වෙයි

July 11, 2018 | 1:08 am    0   275

හදිසියේම ඒකාබද්ධයේ නමත් වෙනස් වෙයි

පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙතෙක් කලක් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය වශයෙන් පෙනීසිටි කණ්ඩායම ඉදිරියේදී එම නමින් පෙනී නොසිට “ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ” යන නාමය යටතේ පෙනී සිටින බව එම කණ්ඩායමේ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී  ඊයේ (10) තීරණය කෙරිණි. 

පසුගිය මහා මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නියෝජනය කරමින් තරග කර, ඉන් අනතුරුව එයින්  ඉවත්ව පාර්ලිමෙන්තුවේ විපක්ෂය නියෝජනය කරන කොටසේ වාඩිවූ පිරිස මෙතෙක් කලක් හඳුන්වනු ලැබුවේ “ඒකාබද්ධ විපක්ෂය” වශයෙනි.

එනමුත් එම පිරිසට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 දෙනාගේ කල්ලිය එකතු වීමෙන් පසු හදිස්සියේම මෙලෙස නාමය වෙනස් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය යනු දේශපාලන පක්ෂයක් නොවන අතර, එම පිරිස නියෝජනය කරනු ලබන පක්ෂය හදුන්වනුයේ “ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ” යන නාමයෙනි. ඒ අනුව ඒම නාමයන් දෙකම භාවිත කරමින් ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ යන නාමය තනාගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: