හම්බන්තොට ගිවිසුම හෙට (29) අත්සන් කරනවා – අගමැති

July 28, 2017 | 3:57 pm    0   113

හම්බන්තොට ගිවිසුම හෙට (29) අත්සන් කරනවා – අගමැති

හම්බන්තොට වරාය සම්බන්ධ ගිවිසුම හෙට (29) අත්සන් කරන බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසිය.

ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේදී අද පැවතී මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේය.

පාඩු ලබන මත්තල ගුවන්තොටුපල සම්බන්ධනද තීරණයක් ගත යුතු බවද අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

මේ වසර අවසන්වීමට ප්‍රථම මත්තල ගුවන්තොටුපල සබන්ධයෙන්ද ගිවිසුමක් ඇතිකර ගන්න බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: