හමුදා නිල ඇඳුමෙන් facebook හි ඡයාරුප පළකිරීම තහනම්

July 3, 2017 | 7:59 pm    0   377

හමුදා නිල ඇඳුමෙන් facebook හි ඡයාරුප පළකිරීම තහනම්

හමුදා නිල ඇඳුමෙන් මුහුණු පොතේ (facebook) ඡයාරූප පළකිරීම යුද හමුදා සාමාජිකයන්ට තහනම් කර ඇති බව යුද හමුදා මුලස්ථානය සඳහන් කරයි.

නිල ඇඳුමෙන් ඡයාරූප පළකිරීම, හමුදාවේ පැවැත්වෙන උත්සව පළකිරීම, ජාතිවාදය ඇවිස්සෙන ඡයාරුප සහ වැකි පළකිරීම ද තහනම් කර ඇත.

තවද ඇතැම් හමුදා නිලධාරීන් උසස්වීම් ලැබීමෙන් අනතුරුව නිල ලාංඡන සහිත ඡයාරූප මුහුණු පොතේ පලකිරීමට පුරුදු වී ඇති බවත් මෙය හමුදාවකට කිසිසේත් සුදුසු නොවන්නක් බවද හමුදාවේ උසස් නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේය.

මුහුණු පොතට ඇතුලත කර ඇති හමුදා සාමාජිකයන්ගේ නිල ඇඳුම් සහිත ඡයාරූප වහාම ඉවත්කර ගන්න ලෙසට සියලු හමුදා නිලධාරීන් වෙත දැනුම් දී ඇති බව ද යුද හමුදා මුලස්ථානය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: