හීයක වේගයෙන් පැමිණි යතුරැපැදි කරැ ත්‍රීවීලරයේ ගැටී විසිවූ හැටි

June 14, 2017 | 12:51 pm    0   340

ගාල්ල කරාපිටිය ප්‍රදේශයේදී අතුරැ මාර්ගයක සිට අධික වේගයෙන් පැමිණි යතුරැපැදි කරැවෙකු මාර්ගය අසල නවතා තිබූ ත්‍රීරෝද රියක ගැටී යතුරැපැදියෙන් විසි විය. මෙම රිය අනතුර අසල තිබූ CCTV කැමරාවක සටහන් වී තිබූනේ මෙසේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: