හෙට සිට බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 10න් ඉහළට

September 1, 2017 | 2:43 pm    0   303

හෙට සිට බත් පාර්සලයක මිල රුපියල් 10න් ඉහළට

ශ්‍රී ලංකාව තුල භාවිත වන පොලිතින් වර්ග 4ක් අද (01) සිට භාවිතය තහනම් කර ඇති බැවින්, එම පොලිතින් භාවිතයෙන් ඇසුරුම් සිදුකල බත් පාර්සලයක මිල හෙට සිට රුපියල් 10න් ඉහල නංවා ඇති බව සමස්ත ලංකා ආපන ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

ලන්ච් ෂීට් භාවිතයෙන් ඇසුරුම් සිදුකරනු ලබන අනෙකුත් ආහාර වර්ග වල මිල වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් හෙට දිනයේ රැස්වී තීරණයක් ලබාගන්න බවද එම සංගමයේ ජාතික සංවිධායක අසේල විතාන පැවසිය.

අද සිට සෘජුෆෝම් වලින් නිර්මාණය කරන ලද ආහාර බඳුන්, ෂොපින් බෑග්, ගොසරි කවර සහ ලන්ච් ෂිට් යන වර්ග 4 විකිණීම, ළඟ තබා ගැනීම, පරිහරණය කිරීම මුළුමනින්ම තහනම් කර ඇත.

මෙම නිතිය උල්ලංඝනය කරන පුද්ගලයන් හට රුපියල් 10000 දඩයක් හෝ වසර 2ක සිර දඬුවමකට යටත්වීමට සිදුවනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: