හෙරොයින් වලට ආදේශක කියා අධික මිලකට ඖෂධයක් අලෙවි කළ ඔසු සලක් වටලයි

හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ආදේශකක් බව කියමින් අධික මිලකට ඖෂධයක් අලෙවි කළ ඔසු සලක් අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය සහ කටුගසතොට පොලීසිය එක්ව වැටලීය.

මෙම ඖෂධයක මිල රුපියල් නවයක් පමණ වුවද එය විකුණා ඇත්තේ රුපියල් 100කට පමණ බවත්, ඇතැම් රෝගවලට වෛද්‍ය නිර්දේශ මත ලබා ගත යුතු මෙම බෙහෙත් පෙති වෛද්‍ය නිර්දේශ නොමැතිව අලෙවි කර ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − sixteen =