හෙරොයින් වලට ආදේශක කියා අධික මිලකට ඖෂධයක් අලෙවි කළ ඔසු සලක් වටලයි

May 8, 2017 | 10:00 am    0   226

හෙරොයින් වලට ආදේශක කියා අධික මිලකට ඖෂධයක් අලෙවි කළ ඔසු සලක් වටලයි

හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය වලට ආදේශකක් බව කියමින් අධික මිලකට ඖෂධයක් අලෙවි කළ ඔසු සලක් අන්තරායකර ඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය සහ කටුගසතොට පොලීසිය එක්ව වැටලීය.

මෙම ඖෂධයක මිල රුපියල් නවයක් පමණ වුවද එය විකුණා ඇත්තේ රුපියල් 100කට පමණ බවත්, ඇතැම් රෝගවලට වෛද්‍ය නිර්දේශ මත ලබා ගත යුතු මෙම බෙහෙත් පෙති වෛද්‍ය නිර්දේශ නොමැතිව අලෙවි කර ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: