හෙල්මට් නීතිය වෙනස්ම මුහුණුවරකින්

February 26, 2017 | 8:37 am    0   608

හෙල්මට් නීතිය වෙනස්ම මුහුණුවරකින්

යතුරු පැදියක යන පුද්ගලයකු ආරක්ෂිත හිස්වැසුමක් පැළැඳි විට එහි කිසිදු කොටසකින් පැළැද සිටින තැනැත්තාගේ මුහුණේ කිසිදු කොටසක් අපහැදිලිවීමක් හෝ සැඟවීමක් නොවිය යුතු බවට ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා නියෝග කරයි.

ඇමැතිවරයා මෙම නියෝගය කළේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමිනි.

ආරක්ෂිත හිස් වැසුමක වර්ණය පැහැදිලිව පෙනෙන බාහිර මතුපිටින් කිසිදු ආලෝක පරාවර්තනයක් නොවන එකක් විය යුතු බවට නියෝග කරන නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා ආරක්ෂිත හිස් වැසුම 90%ක් තනි වර්ණයකින් යුක්ත විය යුතු බව ද සඳහන් කරයි.

යතුරු පැදියක් පදවන තැනැත්තකු පළඳින සෑම ආරක්ෂක හිස්වැසුමක්ම නියමිත ප්‍රමිතියට අනුකූල විය යුතු බව ද, එය නිකටට පටියකින් සවිකරනු ලැබිය යුතු බව ද, සුරක්ෂිතව සවිවන පරිදි පළඳිනු ලැබිය යුතු බව ද ඇමැතිවරයා නියෝග කර තිබේ.

මීට පෙර සම්පූර්ණ මුහුණු ආවරණය වන හිස් වැසුම් පැළඳීමෙන් වලකින ලෙස ද නීති ගෙන ආ අතර ඊට එරෙහිව පිරිසක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගියේය. මේ වන විට අධිකරණ නියෝග මත එම නීතිය තාවකාලිකව නතර කර ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: