හොඳම පොලිස් කොට්ඨාශය තංගල්ල සහ අනුරාධපුරය, STF 177කට උසස්වීම්

September 6, 2017 | 2:28 pm    0   340

හොඳම පොලිස් කොට්ඨාශය තංගල්ල සහ අනුරාධපුරය, STF 177කට උසස්වීම්

151 වන පොලිස් දිනය නිමිත්තෙන් පැවති තරගයකදී හොඳම පොලිස් කොට්ඨාසය ලෙස තංගල්ල සහ අනුරාධපුරය තේරිපත්වී ඇත.

එහිදී හොඳම පොලිස් කොස්තාපල්වරයා ලෙස බෙලිඅත්ත පොලිසියේ එම්.එම්. නෙවිල් කුමාර තේරීපත්වුයේ පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් පනස් පන්දහසක් අතරිනි.

කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරියන් දස දහසක් අතරින් හොඳම කාන්තා පොලිස් කොස්තාපල්වරිය ලෙස කටුවන පොලිසියේ කේ.කේ. ප්‍රියන්ති තේරිපත්විය.

හොඳම පොලිස් සැරයන් ලෙස කටුවන පොලිස්යේ ඞී.කේ.එස් කුමාර තේරිපත් වුයේ පොලිස් සැරයන් නිලධාරීන් විසි දහසක් අතරිනි.

මෙහිදී පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් 177 දෙනෙකුට උසස්වීම් ලබාදීමටද තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: