හොරොව්පතාන හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිගේ බිරිඳ සහ දියණිය මැරූ සැකකරු කොටුවෙයි

June 20, 2017 | 3:12 pm    0   291

හොරොව්පතාන හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිගේ බිරිඳ සහ දියණිය මැරූ සැකකරු කොටුවෙයි

By Editor

හොරොව්පතාන හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිගේ බිරිඳ සහ දියණිය ඝාතනය කළ සැකකරු අනුරාධපුර අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසයේ පොලිස් නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. ඒ ගලෙන්බිඳුණුවැව ප්‍රදේශයේදී සිදු කල වැටලීමකදීය.

කුඩු ජාවාරම්කරුවෙකු ලෙස අත්අඩංගුවට පත් තැනැන්තා හොරොව්පතාන හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපතිගේ බිරිඳ සහ දියණිය ඝාතනය කළ සැකකරු බව පසුව හදුනාගෙන තිබේ. මෙම සැකකරු හෙට (21) අනුරාධපුර මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: