හොර අංකවලින් දුවන යතුරුපැදි රට පුරා

February 3, 2017 | 9:53 am    0   575

හොර අංකවලින් දුවන යතුරුපැදි රට පුරා

ලියාපදිංචි නොකර ව්‍යාජ අංක යොදාගෙන ධාවනය කෙරෙන යතුරුපැදි දහස් ගණනක් ඇති බවට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව සහ පොලිසිය මඟින් අනාවරණය කර ගෙන ඇති අතර එම යතුරුපැදි සියල්ල ඉදිරියේ දී ලියාපදිංචි කරවීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබාගැනීම ද සිදුවෙමින් පවතී.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් ජෙනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ යතුරුපැදි යොදාගෙන සිදු කෙරෙන විවිධ අපරාධ සහ මාර්ග අනතුරු නිසා ආරක්ෂාව හේතුකොටගෙන කැබිනට් අනුමැතිය මත එම යතුරුපැදි ලියාපදිංචි කිරීමට තීරණය කර ඇති බවයි.

විශේෂයෙන් විදෙස් රටවලින් ‍යතුරු පැදි අමතර කොටස් තීරුබදු නොගෙවා හොර රහසේ ආනයනය කර යතුරුපැදි සකස් කර අලෙවි කිරීමත් යතුරු පැදි විශාල ප්‍රමාණයක් ව්‍යාජ අංක යොදාගෙන ධාවනය කිරීමත් සිදු වෙයි.

දැනට හඳුනාගෙන ඇති ආකාරයට මාර්ග අනතුරු අතරින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් යතුරුපැදි මූලික කොටගෙන සිදු වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: