මනමාලයෝ
එක්ක
රෝමියෝට
ජුලියට් ගැන
අභිරහස් කියන්…
කේශර සිංහයෙකු
සේ
මේ දෑස කුමටදැයි
ගඟ අද්දර හිඳ
ඇසු …
හත්දින්නක්
තරු එක්ක
දාහකින්
එකෙක් වූ …
අහස් ගව්වේ
තාමත්
හිනා වෙන
ඇස් එක්ක …
උන්නත්
දාහයි
මළත් දාහයි
එකෙකු සේ
ජිවත් වූ …
නොගැලපෙන
දීගෙක පාරදිගේ
ගොහින්
කරුමක්කාරයෙකු වූ …
බැද්දේගම
සුසුම්
හෙලා …
වැල්ලේ
තනපු
මළිගා බිඳී
විසුරුණු පසු …
පෙරළීකරුවෙකු
සේ නැවත
නැගිට
උඹ රජෙකු
විලස
පවු කාර ගැහැනියක්
ලොවට
බාර කොට …
දඟගෙයි සුරසැප
විඳ
නොකළ වරදකට
දඬුවම් විඳ …
මහා සමාජය
විසින්
සදහටම
තුරන්
කර
අදට අවුරුදු විසිනමයක් …
.
.
.
– ආදරණිය විජයට ආදරෙන් –

 

  • සටහන – රසික ලංකා හේමචන්ද්‍ර
What do you think of this post?
  • නියමයි (0%)
  • වටිනවා (0%)
  • සතුටුයි (0%)
  • දුකයි (0%)
  • තරහයි (0%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 9 =