1968 රූප සුන්දරිය

May 18, 2017 | 2:00 pm    0   284

1968 රූප සුන්දරිය

මෙම රූපයේ සිටින්නේ 1968 ලෝක රූප සුන්දරිය තරගය වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් වූ ශීලා ජයතිලක මෙනවියයි. 1968 රූප සුන්දරිය තරගයෙන් මෙතුමියට ඉහළ ලකුණක් ලබාගැනීමට නොහැකි වූවත් ඇගේ ස්වභාවික සුන්දරත්වය පිළිබඳව තීරකවරු හා බොහෝදෙනා අතර කතාබහක් ඇතිවී තිබුනා.කෙසේ වෙතත් 1968 ජූලි 13 වනදා මියාමි වෙරළේ පැවැත්වූ 68′ ලෝක රූප සුන්දරිය තරගයෙන් ජයග්‍රහණය ලැබූවේ මැක්සිකාව වෙනුවෙන් තරග වැදුනු මාර්තා වැස්කොන්සලස් නම් තරගකාරියයි.

 

1968 රූප සුන්දරිය

 

හසිත හේරත්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: