20 වැනි සංශෝධනය ඌවෙදි පරදී

August 24, 2017 | 2:59 pm    0   587

20 වැනි සංශෝධනය ඌවෙදි පරදී

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20 වැනි සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත ඌව පළාත් සභාවේදී අද (24) පරාජයට පත්විය.

සියලුම පලත්සභාවල ඡන්දය එකම දවසක පැවතීම සඳහා මෙම පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

පනත් කෙටුම්පතට විපක්ෂව  ඡන්ද 12ක් ලැබී තිබූ අතර පක්ෂව ලැබී තිබුනේ ඡන්ද 5ක් පමණි. මන්ත්‍රීවරු 8 දෙනෙක් ඡන්දය දීමෙන් වැලකි සිටියහ.

උතුරු මැද පළාත් සභාවේදී මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්මත වූ අතර ඊයේ (23) එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: