27 වෙනිදා එලියට දාපු ඉරාජ්ගේ අලුත්ම වීඩියෝව

January 30, 2017 | 12:31 pm    0   506

27 වෙනිදා එලියට දාපු ඉරාජ්ගේ අලුත්ම වීඩියෝව

ඉරාජ් වීරරත්න කියන්නේ බොහොම කතා බහට ලක්වුණු කෙනෙක්. ආශාවරිගෙන් පසුව වැඩි කාලයක් නොයවා තවත් අලුත් වීඩියෝවක් ඔහු එළිදක්වා තිබුනේ පසුගිය 27 වන දිනයි. මේ ඒ වීඩියෝව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: