29 දා සිට ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතිය ආරම්භ වේ

March 23, 2017 | 4:00 pm    0   849

29 දා සිට ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතිය ආරම්භ වේ

රට පුරා මහා ව්‍යසනයක් බවට පත්වී තිබෙන ඩෙංගු උවදුර තුරන් කිරීම සඳහා ජාතික ඩෙංගු මර්දන සතියක් රට පුර ක්‍රියාත්මක කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. එය මෙම මස 29 දා සිට ක්‍රියාත්මක කෙරෙනු ඇති.

පොලිසිය, ත්‍රිවිධ හමුදාව හා ස්වේච්ඡා සේවකයන් සම්බන්ධ කරගෙන සියලුම නිවාස රජයේ හා පෞද්ගලික ආයතන, කර්මාන්ත ශාලා, පාසල් ඇතුළු සියලුම ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම මේ යටතේ කටයුතු කෙරේ. ඩෙංගු මදුරුවන් බෝවන ආකාරයෙන් නොසැලකිලිමත් ලෙස කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට තරාතිරම නොබලා නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය බලධාරීන්ට උපදෙස් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: